eラーニング開始のお知らせ

疫情持續,但同時我哋亦唔想因為咁樣耽誤咗大家嘅學習,所以將於2月10日起進行遙距上堂,直到另行通知。
其他服務如留學代辦等照常進行,查詢請致電2595-1585,或者電郵到 [email protected]
香港加油哦!

Related Post

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *